Baza abonentów telefonii komórkowej - telefony służbowe
Aktualizacja Czerwiec 2018
L.p. Nazwisko Imię Numer Telefonu Stanowisko
I. Rektorzy
1. Kowalczyk Andrzej 502 172 481 JM Rektor
2. Koziołek Ryszard 512 093 005 Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
3. Pietrzykowski Tomasz 517 376 996 Prorektor ds. współpracy
międzynarodowej i krajowej
4. Noras Andrzej 517 377 053 Prorektor 
ds. badań naukowych
5. Daszykowski Michał 517 377 309 Prorektor
ds. finansów i rozwoju
II. Administracja Centralna
1. Skołucka  Agnieszka 501 635 112 Kanclerz
2. Fus Krystyna 691 601 158 Z-ca Kanclerza ds. Administracji i Zarządzania Mieniem
3. Maj Agnieszka 513136593 Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego
4. Laska Dariusz 512 104 418 Z-ca Kanclerza ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
5. Ziegler Urszula 502 590 455 Kwestor
6. Serweciński Marcin 502 135 124 Dyrektor ds. Informatyzacji uczelni 
III. Dział Spraw Obronnych i ochrony i kancelaria tajna
1. Cybulski Witold 501 646 648 Kierownik Działu
2.
3. Żyłka Krzysztof 693 302 713 Specjalista ds. ochrony mienia
IV. Biblioteka Główna - CINIBA
1. Czakon Joanna 781 820 119 Z-ca Kierownika Sekcji
2. Dyszka Krystyna 500 314 132 Kierownik Sekcji Adm - Gosp
3. Berdys Zbigniew 512 120 740 Kierownik obiektu CINiBA
4. Witek Jadwiga 512 120 774 Specjalista
5. Wyszyńska Katarzyna 506 212 927 Specjalista
V. Biblioteka Główna
1. Pawelec Dariusz 504 124 387 Dyrektor Biblioteki
2. Waga Małgorzata 504 124 386 Z-ca Dyrektora
3. Guzik Zbigniew 504 849 180 Starszy Specjalista Informatyczny
4. Razik Grażyna 500 314 169 Kierownik Departamentu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
5. Śpiechowicz Anna 500 314 181 Kierownik Departamentu Gromadzenia,Uzupełniania i Opracowania Zbiorów
6. Siechowski Jan 502 622 739 Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego ds. Administracyjnych
VI. Dział  Promocji
1. Fołta Martyna 501 861 452 Specjalista
2. Kielak Aleksandra 506 023 658 Główny specjalista
3. Staszewska - Ferens Izabela 509 685 677 Kierownik Działu
4. Sonnenfeld Elżbieta 781 820 086 Kierownik Secji - biura
5. Sporysz Ewelina 781 820 084 Specjalista
6. Ślebarska Magdalena 509 685 733 Starszy specjalista administracyjny
VII. Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych
1.
VIII. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
1. Gajdzica Zenon 508 876 454 Dziekan
2. Czerwińska Kinga 506 811 420 Prodziekan
IX. Dział Logistyki
1. Będkowski Jacek 501 105 075 Kierownik Sekcji Ewidencji i Rozliczeń
2. Łabędzki Tadeusz 502 622 958 Specjalista
3. Potaczek Damian 506 669 420 Kierownik Sekcji Dostaw
4. Kitczak Andrzej 506 669 810 Kierownik Działu
5. Zawiliński Marcin 797 317 374 Samodzielny referent
6. Lorenc Zbigniew 797 317 375 Specjalista
7. Długajczyk Katarzyna 797 317 376 Kierownik Sekcji Usług
8. Adamczyk Łukasz 512 078 274 Samodzielny referent
9. Podsiadło  Mirosław 512 078 273 Specjalista
10.
11. Manowski Stanisław 500 060 546 Kierowca
12. Jaros Eugeniusz 502 372 351 Kierowca
13. Simka Mariusz 514 844 085 Kierowca
14. Nierychło  Leszek 514 844 063 Kierowca
15. Polonek Krzysztof 514 844 058 Kierowca
16. Świerk Tadeusz 514 844 055 Kierowca
17. Młodzik Agnieszka 517 656 278 Kierownik Sekcji Gospodarki Magazynowej
18. Witwicki Przemysław 517 656 349 Samodzielny referent
X. Inspektorat  BHP i OP
1. Żogała Feliks 506 091 153 Główny Specjalista Kierujący Pracą Działu
XI. Dział Finansowy
1. Milejska Magda 505 161 920 Kierownik Działu
XIII. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
1. Prażmowski Marek 501 097 042 Inspektor
2. Kozieł Mirosław 504 064 536 Starszy Inspektor
3. Kroczek Kinga 502 622 967 Samodzielny Referent
4. Wardyń Robert 501 087 138 Kierownik Działu
5. Kuraj Sylwia 500 330 775 Kierownik Sekcji
6. Kubiak Ryszard 506 212 888 Inspektor
7. Piętka Zygmunt 506 212 890 Inspektor
8. Wojdyła Leszek 506 212 896 Inspektor
9. Kieczka Adam 512 519 224 Kierownik Sekcji
10. Kiełbik Ewelina 505 114 627 Starszy Referent
11. Chrapek Ryszard 514 944 534 Inspektor
12. Kuchna Łukasz 504 941 284 Inspektor
XIV. Sekcja Teletechniczna
1. Górnicz Tomasz 503 133 463 Teletechnik
2. Parzoch Grzegorz 509 442 664 Specjalista
3.
XV. Dział Inwentaryzacji
1. Szczurek Dorota 693 106 797 Kierownik Działu
 
XVI. Dział Administracyjno Gospodarczy Kampusu Cieszyn
1. Linnert Paweł 603 963 357 z-ca Kierownika Działu
2. Świerczek Jacek 601 148 511 Kierownik Działu
3. Radomski Piotr 500 325 076   Starszy technik
4. Rekiel Roman 500 325 077   Elektryk - konserwator
5. Mięciel Sławomir 503 381 101   Kierowca
6. Kasprzyński Krzysztof  515 049 826 Specjalista Informatyk
7. Kaczmarczyk Marek 515 049 827 Informatyk
XVII. Dział Zamówień Publicznych
1. Motyka Łukasz 512 495 905 Kierownik Działu
XVIII. Rada Samorządu Studenckiego
1. Witek Mateusz 513 766 582 Przewodniczący
2. Mroncz Marta 513 766 596  
3. Żydek Marek 513 766 609  
4. Wróblewska Anna 513 766 599  
5. Kołodziej Marta 519 725 003  
6. Dudziak Tomasz 519 724 863  
7. Jurkiewicz Jakub 502 810 839 Redaktor Naczelny Magazynu Studentów
XIX. Dział Administracyjno - Gospodarczy Kampusu Chorzów
1.
XX. Dział Informatycznych Systemów Zarządzania
1. Kłosek Marek 509 230 934 Główny Specjalista Kierujący Pracą Działu
2. Krzywkowski Marek 502 623 046 Zastępca Kierownika Działu
3. Ciborowski Przemysław 506 212 850 Konserwator sprzętu informatycznego
4. Stelmach Andrzej 506 212 862 Informatyk
7. Niedbała  Adam 503 914 258 Specjalista informatyczny
8. Sobczyk Bartosz 503 914 246 Starszy Specjalista Informatyczny
9. Sromek Sylwester 572 337 652 Informatyk
XXI. Dział Projektów
1. Jarocka Iwona 508 052 274 Z-ca Kierownika Działu
2. Pilot Magdalena 725 990 005 Kierownik Działu
XXII. Biuro  Rektora
1. Szymik-Kozaczko Jacek 510 294 045 Rzecznik prasowy
2. Tomczuk Anna 781 820 085 Z-ca Kierownika Biura
3. Ciborowska Ewa 785 002 702 Specjalista
4. Żurawska Marzena 781 820 079 Specjalista
5. Grzesiczak Mariusz 500 335 056 Rzecznik Patentowy
6. Samborowska Anna 504 397 393 Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta
7. Kołodziejski Henryk 502 135 123 Kierowca
8. Wójcik Andrzej 501 322 786 Kierowca
9. Sadzikowska Lucyna 509 685 737 Kierownik Biura
10. Szymala Agnieszka 691 416 730 Specjalista
11. Kowalska Martyna 511 877 766 Samodzielny Referent
12. Sztuka Sławomir 514 949 781 Specjalista
XXIII. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
1. Nowak Piotr 503 133 462 Kierownik Studium
XXIV. Wydział Artystyczny
1. Łuszczak Małgorzata 508 876 442 Dziekan
2. Bąk Krzysztof 504 941 273 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
3. Kaniowska Małgorzata 504 941 276 Prodziekan ds. Badań Naukowych, Artystycznych i Współpracy MiędzynarodoweDziekan
4. Kliś Łukasz 504 941 279 Dyrektor Instytutu
XXV. Wydział Nauk Społecznych
1. Miroszewski Kazimierz 693 103 251 Dziekan
2. Marzec Andrzej 502 622 899 Kierownik DAG
XXVI. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
       
1. Szarejko  Iwona 605 720 258 Kierownik Katedry Genetyki
2. Janicki Jacek 510 044 161 Elektronik - konserwator
3. Szewczuk Irena 502 622 731 Kierownik Działu
5. Sierka Edyta 505 657 577 Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem
6. Kwapich Maria 510 294 044  
5. Nakonieczny Mirosław 512 092 952 Kierownik Katedry
XXVII. Wydział Filologiczny
1. Molencki Rafał 501 702 641 Kierownik Zakładu
2. Kisiel Marian 603 198 777 Kierownik Zakładu
3. Młodzik Daniel 502 622 749 Z-ca Kierownika DAG
4. Błach Agnieszka 503 354 466 Kierownik Obiektu
5. Maszlej Wojciech 502 622 742 Kierownik DAG
6. Jarosz Krzysztof 512 702 205 Dziekan
7. Skudrzyk Aldona 512 702 223 Kierownik Studiów Podyplomowych
8. Bielińska Monika 512 702 247 Kierownik Zakładu
9. Nęcka Agnieszka 512 702 280 Adiunkt
10. Sojka Teresa 512 702 315 Kierownik Dziekanatu
12. Germala Paulina 516 433 199 Samodzielny Referent
13. Jarosz Krzysztof 603 651 932 Dziekan
14. Banyś Wiesław 501 703 196 Dyrektor Instytutu
15. Ochwat  Magdalena 504 048 453 Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Kontaktu ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi
XXVIII. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
1. Przybylska Justyna 502 622 846 Kierownik DAG
2. Gocyła Bogdan 502 622 847 Samodzielny Referent
3. Magiera Ewa 510 294 043 Starszy wykładowca
4. Stróż  Danuta 502 685 405 Dziekan
5. Wróbel Zygmunt 605 522 073 Dyrektor Instytutu
6. Deniszczyk Józef 517 028 936 Dyrektor Instytutu
7. Bochenek Dariusz 517 029 165 Dyrektor Instytutu
8. Kołodziejczyk Agata 572 334 818 Kierownik dziekanatu
9. Odelga Joanna 512 244 494 Adminstrator Obiektu
XXIX. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
1. Opalla - Samsel Joanna 509 398 968 Kierownik Studiów Podyplomowych
2. Kucharski Stanisław 782 010 241 Dyrektor Instytutu
XXX. Wydział Nauk o Ziemi
1. Absalon Damian 502 606 168 Kierownik Studiów Doktoranckich
2. Głowacki Jerzy 502 606 169 Kierownik DAG
3. Musiał  Mirosław 502 606 172 Kierownik Obiektu
4.
5. Janeczek Janusz 501 703 298 Kierownik Katedry
6. Manowski Piotr 504 051 814 Informatyk
7. Marynowski Leszek 517 027 334 Dziekan
8. Łupikasza Ewa 517 027 635 Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
9. Myga-Piątek Urszula 517 027 656 Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji
10. Zatoń Michał 517 027 757 Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
XXXI. Wydział Pedagogiki i Psychologii
1. Mazepa-Domagała Beata 605 521 599 Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
2. Makuch Krzysztof 502 622 837 Kierownik DAG
3. Juszczyk Stanisław 502 658 274 Dziekan
4. Krasoń Katarzyna 502 658 259 Prodziekan ds. Nauki
5. Wilk Teresa 502 658 253 Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
XXXII. Wydział Prawa i Administracji
1. Witała  Tomasz 505 038 678 Kierownik DAG
2. Stryja Magdalena 507 096 756 Kierownik Dziekanatu
3. Martysz  Czesław 501 894 740 Dziekan
4. Pinior Piotr 511 863 138
5. Jagoda Joanna 511 863 141
XXXIII. Wydział Radia i Telewizji
1. Doktorowicz Krystyna 510 045 708 Dziekan
2. Eichhorn Ilona 502 622 920 Kierownik DAG
3. Łukaszewicz Jerzy 506 212 932 Prodziekan ds. Nauki i Sztuki
XXXIV. Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"
1. Uracz Barbara 510 258 430 Kierownik SZPiT
XXXV. Dział Portalu i Serwisu WWW
1.
XXXVI. Dział Kształcenia
1. Słomiana Ewa 605 525 762 Kierownik Działu
2. Drenda - Piotrowska Małgorzata 667 771 009 Z-ca Kierownika Działu
3. Grzonka Przemysław 513 133 418 Starszy referent
XXXVII. Centrum Kształcenia ustawicznego
1.     665 331 617
2. Sekretariat 725 991 944
3.     725 991 941
4. Ślawska Magdalena 514 844 545
XXXVIII.  Gazeta Uniwersytecka
1. Sikora Agnieszka 501 630 668 Redaktor Naczelny
 
XXXIX. Centrum Obsługi Studenta
1. Wilczyńska  Gabriela 503 133 593 Specjalista
2. Szostek-Aksamit Justyna 508 876 438 Kierownik Centrum
3. Mazur Czesław 502 372 352  
4. Ponicka Marzena 506 167 875 Specjalista
5. Hamerla Irena 505 071 788 Główny specjalista kierujący pracą biura
6. Kulik Violetta 514 844 029 Specjalista
 
XL. Dział  Współpracy z Zagranicą  
1. Wójcik Agata 501 097 065 Kierownik Działu
       
XLI. Dom Asystenta Paderewski
1. Kotulska Agnieszka 789 409 627 Kierownik Domu Asystenta
 
XLII. Osiedle Sosnowiec  
1. Bińczycki  Marek 502 623 083 Konserwator
       
XLIII. Osiedle Cieszyn
1. Mielczarek Danuta 725 990 006 Kierownik OA
 
XLIV. Osiedle Katowice - Ligota  
 
1. Sonnenfeld Marek 725 990 007 Samodzielny Referent
       
XLV. Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów  
1. Wachstiel Łukasz 503 356 038 Kierownik Działu
XLVI. Centrum Kształcenia na Odległość  
1. Pawełczyk  Paweł 501 166 379 Kierownik Centrum
 
XLVII. Dział Organizacyjno - Prawny  
   
1. Madej Aleksandra 500 314 464 Kierownik Działu
LI. Szkoła Języka i Kultury Polskiej  
1. Tambor Jolanta 500 335 050 Dyrektor Szkoły
LII. Katedra Anatomii i Cytoogii Roślin  
 
1. Hasterok Robert 505 114 613 Kierownik Katedry
LIII. Zakład Badań Strukturalnych  
 
1. Goryczka Tomasz 512 109 126 Kierownik Zakładu
LIV. Biuro Współpracy z Gospodarką  
1. Ledwoch Sylwia 511 863 123 Specjalista
2. Nowak Jacek 506 232 675 Specjalista
3. Kwarcińska Maria 506 232 688 Kierownik Działu
4. Libera Marcin 572 334 816  
5. Galica Natalia 572 334 817 Specjalista
6. Zakrzewski Dorian 725 992 738 Specjalista
LVI. SSR Egida  
1. Bambynka Andrzej 502 701 367
LVII. Kancelaria Ogólna  
1. Greiner  Iwona 506 091 154 Specjalista
2. Szamsza Barbara 502 137 899 Specjalista
LVIII. Dział Gospodarowania Nieruchomościami  
1. Kondla Mirosław 512 814 332 Kierownik Działu
2. Engelking Grzegorz 505 071 789 Specjalista
3. Tyburski Andrzej 509 966 364 Specjalista
4. Wojtunik Bogusław 505 071 790 Specjalista
LIX. Dział Administracyjno - Gospodarczy kampusu Katowice  
1. Poradowski Łukasz 502 622 706 Kierownik DAG
2. Matuszczyk Rafał 503 133 459 Pracownik gospodarczy
3. Komendarczyk Ryszard 501 703 224 Pracownik gospodarczy
4. Janicki Janusz 781 820 194 Pracownik gospodarczy
5. Stolorz Zbigniew 605 522 486 Pracownik gospodarczy
6. Lalik Zygmunt 725 991 938 Pracownik gospodarczy
7. Komarek Dariusz 605 522 719 Pracownik gospodarczy
8. Błaszczyk Gabriela 502 622 758 Administrator Obiektu Uniwersytecka 4
9. Gołojuch Zdzisław 502 622 793 Administrator Obiektu Bankowa 14
10. Janeczek Jacek 502 622 799 Administrator Obiektu Szkolna 9
LX. Pion Kwestora  
1. Czop Alicja 502 135 126 PKZP
2. Rutkowska-Kłosek Jolanta 512 702 180 Zastępca Kwestora
3. Klimczak Iwona 512 702 186 Zastępca Kwestora
4. Zawadzka Beata 512 702 189 Zastępca Kwestora
LXIII. Szkoła Zarządzania  
1. Kożusznik Barbara 510 089 193 Dyrektor Szkoły
2. Brodowiak Ewa 502 622 982 Kierownik Dziekanatu
LXIV. Biuro Karier  
1. Dunaj Agnieszka  509 685 727 Kierownik Biura
LXV. Wszechnica Śląska  
1. Kaczmarczyk Marek 725 991 942
LXVI. Uniwersytet Śląski Dzieci  
1. Jarosz Jerzy 725 991 943
LXVII. Uniwersytet Śląski Młodzieży  
1. Cholewka Armand 725 991 937
LXVIII. Uniwersytet Śląski Maturzystów  
1. Hofman Dominika 725 991 939
LXIX. Uniwersytet Trzeciego Wieku  
1.     725 991 944
2.     501 531 782
LXX. Dział Nauki  
1. DZIAŁOWY 503 048 685
2. Sztuka Halina 506 462 997 Kierownik Działu
LXXI. Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego  
1. Aksamit Radosław 512 104 427 Specjalista
LXXII. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego  
1. Strzępka Janusz 502 137 903
LXXIII. Centrum Logopedii i Audiodekrypcji  
1. LOGOPEDIA 508 663 315
2. LOGOPEDIA 516 900 823
LXXVII. Sekcja Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną  
1. Luppa Bartosz 517 376 512 Kierownik Sekcji
LXXVIII. Dział Budżetowania i Kontrolingu  
1. Ziętara  Joanna 518 764 253 Kierownik Działu
LXXIX. Dział Spraw Osobowych i Socjalnych  
1. 502 659 109 Starszy Specjalista Administracyjny
LXXX. Biuro Projektów, Promocji i Rozwoju Kampusu Cieszyńskiego  
1. Daczkowska-Klorczyk Ewa 511 863 282 Kierownik Biura